Nyheter

2022.04.22

SIKTET INSTÄLLT PÅ ETT GRÖNARE SÖRLING.

För oss på Sörling är det lika viktigt att kunna erbjuda starka, högkvalitativa produkter som uppskattas av våra kunder, som det är att driva en hållbar verksamhet med fokus på att hela tiden minska vårt totala koldioxidutsläpp. Vi är därför noga med att utvärdera, utveckla och förbättra vår verksamhet, så att vi med små men stadiga steg kan närma oss det slutgiltiga målet: ett helt igenom hållbart företag – i alla led. Ännu är vi inte där, men vi har kommit en bra bit på väg.

En gemensam rörelse.

Vårt hållbara tänk inkluderar hela verksamheten – allt från Sörlings egna produkter, vår produktion och arbetsmiljö, till kunder och leverantörer. Vi ställer höga krav på oss själva, och väljer att ställa samma krav på alla våra partners. På så sätt motiverar vi dem att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete, något som gör att vi tillsammans kan bana väg för en bättre och grönare bransch.

 

INNOVATION FÖR FRAMTIDEN.

Vi försöker ständigt tänka framåt och hitta nya lösningar som gör våra produkter ännu bättre, och under senare år har vi valt att fokusera mycket på viktoptimering. Vi har bland annat dragit ner på mängden insatsmaterial och bytt ut alla ståltankar mot lättare tankar i aluminium. Utan att tumma på vare sig styrka eller prestanda har vi lyckats tillverka dumperkorgar som väger betydligt mindre än tidigare, med högre lastkapacitet som bidrar till färre transporter.

DESTINATION: HÅLLBARA FABRIKER

Vi är mitt i en process av att byta ut våra tjänstebilar mot eldrivna fordon. Vidare använder vi bara förnybar el, och ser över möjligheterna kring hållbara uppvärmningsalternativ för båda våra anläggningar. Vi arbetar även aktivt med vår interna organisation, och vidtar åtgärder för att säkerställa en hög trivsel och god hälsa hos våra anställda. Målet är att till slut uppnå helt klimatneutrala fabriker – med välmående medarbetare och säkra arbetsmiljöer helt utan giftiga avfall.

FN:S GLOBALA MÅL

Vi arbetar för att bidra till att FN:s globala mål uppfylls och har valt att fokusera extra på fem av dem:

2022.03.02

DEN PERFEKTA PARTNERN

Våra egenutvecklade släpfordon är tillverkade med hållbarhet och kvalitet i åtanke. Med unik design, smarta funktioner och flexibla tillvalsmöjligheter är alla våra kärror, släpvagnar och semitrailers smidiga att manövrera, och enkla att hantera – trogna partners som förbättrar ditt arbete.

 

EN TILL VARJE DUMPERKORG.

Vi erbjuder ett eller flera släp i alla våra olika produktserier, anpassade efter respektive dumperkorg. Alla våra släpfordon går att kombinera med en mängd olika tillval och axelkonfigurationer vilket gör utbudet heltäckande. Samtliga har en optimerad vikt och en hög lastförmåga, vilket ger goda möjligheter att maximera varje transport. Den nya släpvagnen med Goldstar G3 har även den en optimerad vikt och finns med tre, fyra eller fem axlar.

BÄSTA MÖJLIGA TRANSPORTLÖSNING.

På Sörling arbetar vi hårt för att hela tiden utveckla och optimera både våra produkter och vår verksamhet. Med en envis strävan efter perfektion nöjer vi oss aldrig med en bra produkt, utan ser det som en självklarhet att alltid hitta de allra bästa lösningarna. Med både lastbilspåbyggnad och släpfordon från Sörling får du därmed en komplett fordonskombination med genomgående hög kvalitet.

 

NY PRODUKTSIDA.

På vår hemsida har vi nu lanserat en helt ny produktsida med värdefull information om alla våra släpfordon – perfekt för dig som är redo att ta steget mot en ännu bättre transportupplevelse.